Địa chỉ: 113/2C Cống Lở, Phường 15, Quận Tân Bình, TP.HCM

Email: cty.lawforlife@gmail.com

Hotline:090 9700 257035 2095 600

  • Trang chủ
  • Mức đóng bảo hiểm xã hội của người lao động năm 2021
Mức đóng bảo hiểm xã hội của người lao động năm 2021

 

Bảo hiểm xã hội như một sự đảm bảo, hỗ trợ cho người lao động trong những lúc ốm đau, nghỉ thai sản, nghỉ hưu,… Chính vì thế mà vấn đề bảo hiểm hiện nay được rất nhiều người lao động quan tâm và tìm hiểu. Tuy nhiên, vẫn còn một số ít người lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội lại chưa biết rõ về mức đóng bảo hiểm.

Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc năm 2021

Mức đóng bảo hiểm bắt buộc được tính trên cơ sở tiền lương tháng của người lao động. Nó bao gồm mức đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất; ốm đau, thai sản; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (theo quy định tại Điều 85, 86 Luật Bảo hiểm xã hôi 2014 và Nghị định 58/2020/NĐ-CP).

Cụ thể mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc năm 2021 đối với từng trường hợp

Căn cứ theo quy định tại Điều 85, 86 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và Nghị định 58/2020/NĐ-CP.

Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc năm 2021 đối với lao động Việt Nam

Trường hợp thông thường:

Người sử dụng lao động Người lao động
Hưu trí tử tuất Ốm đau, thai sản Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Hưu trí, tử tuất Ốm đau, thai sản Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
14% 3% 0.5% 8%
17.5% 8%
Tổng cộng 25.5%

 

Trường hợp doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động thì được đóng vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với mức thấp hơn (theo quy định điểm b khoản 1 Điều 4 Nghị định 58/2020/NĐ-CP) nếu bảo đảm các điều kiện quy định tại Điều 5 Nghị định 58/2020/NĐ-CP:

 

Người sử dụng lao động Người lao động
Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Hưu trí, tử tuất Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Hưu trí, tử tuất Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
14% 3% 0.3% 8%
17.5% 8%
Tổng cộng 25.3%

Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc năm 2021 đối lao động nước ngoài

Trường hợp thông thường:

Người sử dụng lao động Người lao động
Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Hưu trí, tử tuất Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Hưu trí, tử tuất Ốm đau-thai sản Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
3% 0.5%
3.5%
Tổng cộng 3.5%

 

Trường hợp doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động thì được đóng vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với mức thấp hơn (theo quy định điểm b khoản 1 Điều 4 Nghị định 58/2020/NĐ-CP) nếu bảo đảm các điều kiện quy định tại Điều 5 Nghị định 58/2020/NĐ-CP:

 

Người sử dụng lao động Người lao động
Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Hưu trí, tử tuất Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Hưu trí, tử tuất Ốm đau-thai sản Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
3% 0.3%
3.3%
Tổng cộng 3.3%

 

Lưu ý:

-  Mức đóng với lao động nước ngoài như trên áp dụng đến hết năm 2021, theo quy định của Điều 12, 13 Nghị định 143/2018/NĐ-CP.

Từ 01/01/2022, lao động nước ngoài bổ sung mức đóng theo quy định tại Điều 12, 13 Nghị định 143/2018/NĐ-CP:

-  NSDLĐ đóng 14% vào quỹ hưu trí, tử tuất.

-  NLĐ đóng 8% vào quỹ hưu trí, tử tuất.

 

Nếu có bất cứ câu hỏi liên quan đến mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2021 Quý khách hàng vui lòng liên hệ Công ty LAW FOR LIFE để được hỗ trợ chi tiết!

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN LAW FOR LIFE
090 9700 257