Địa chỉ: 113/2D Trần Thị Trọng, Phường 15, Quận Tân Bình, TP.HCM

Email: cty.lawforlife@gmail.com

Hotline:090 9700 257

  • Trang chủ
  • Các bước giải thể công ty cổ phần mới nhất.
Các bước giải thể công ty cổ phần mới nhất.

I/ Dựa vào cơ sở pháp lý gồm:

_  Nghị định 102/2010/NĐ-CP vào ngày 1-10-2010 có hướng dẫn chi tiết về việc thi hành 01 số điều trong nội dung Luật Doanh nghiệp.

_  Luật Doanh nghiệp năm 2014.

 

Việc cần thực hiện đầu tiên để tiến hành giải thể về công ty cổ phần là phải thực hiện công bố về giải thể tối thiểu là trước 30 ngày sau đó mới tiến hành nộp hồ sơ cho Sở KH và đầu tư.

 

Trong khi chờ làm các thủ tục thực hiện đóng MST, làm hồ sơ và công văn để gửi đến thuế nếu có thiếu sót thì sẽ được thông báo để bổ sung nội dung.

 

Đối với nguyên tắc khi công ty cổ phần muốn thực hiện giải thể thì cần thanh toán hết những khoản nợ, thanh lý những hợp đồng và có xác nhận của cơ quan thuế trong việc đóng MST, khi nộp cần kèm theo với bộ hồ sơ đến Sở KH và đầu tư là: 03 số báo sau khi đăng, giấy tờ của việc trả dấu (về việc trả dấu nên thực hiện khi mà hồ sơ đã được đầy đủ và hợp lệ vì khi trả dấu xong thì sẽ không có được phép sửa nội dung hồ sơ).

 

 Các thủ tục về thuế là phức tạp nhất do đó nếu thực hiện xong những thủ tục này thì gần như là đã hoàn tất.

 

Thủ tục giải thể công ty cổ phần

II/ Hướng dẫn thực hiện các bước giải thể công ty cổ phần như sau:

1/ Công ty phải thông qua quyết định của việc giải thể công ty cổ phần.

_ Nội dung của quyết định này cần phải có:

+ Lý do của việc giải thể về công ty cổ phần.

+ Địa chỉ, tên của trụ sở chính công ty.

+ Chữ ký, tên, họ của người được đại diện pháp luật cho công ty.

+ Phương án để xử lý những nghĩa vụ khi phát sinh của hợp đồng lao động.

+ Thủ tục, thời hạn thực hiện thanh lý về hợp đồng và thực hiện thanh toán những khoản nợ của công ty. Thời hạn của việc thanh toán khoản nợ và thanh lý về hợp đồng sẽ không được phép vượt quá 06 tháng tính từ ngày được thông qua nội dung quyết định của việc giải thể.

 

_ Thời gian trong vòng 7 ngày làm việc tính từ ngày được thông qua thì quyết định của việc giải thể cần phải được gửi cho cơ quan ĐK kinh doanh thuộc cấp tỉnh, tất cả những chủ nợ, người lao động ở trong công ty, người có lợi ích, nghĩa vụ và quyền có liên quan và cần phải được niêm yết một cách công khai ở chi nhánh và trụ sở chính của công ty (nếu có), bên cạnh đó nội dung quyết định của việc giải thể về công ty cổ phần phải được thực hiện đăng tối thiểu là trên 01 tờ báo được viết hay báo điện tử ở trong 03 số liên tiếp.

 

_ Nội dung quyết định của việc giải thể cần phải được gửi đến những chủ nợ và kèm theo nội dung thông báo của các phương án để giải quyết khoản nợ. Nội dung thông báo cần phải có: địa chỉ và tên của chủ nợ. địa điểm, thời hạn, số nợ và các phương thức để thanh toán khoản nợ đó. Thời hạn và cách thức giải quyết các khiếu nại từ chủ nợ.

2/ Công ty cần gửi công văn đến cơ quan thuế để đề nghị được thực hiện quyết toán thuế và tiến hành đóng MST.

3/ Tiến hành gửi hồ sơ về việc giải thể công ty cổ phần cho cơ quan ĐK kinh doanh thuộc cấp tỉnh ở nơi mà công ty đặt làmtrụ sở chính:

Người được đại diện pháp luật cho công ty cần phải tiến hành trong thời gian là 7 ngày làm việc tính từ ngày đã thanh toán hết những khoản nợ của công ty.

4/ Nội dung thực hiện như sau:

_ Trong trường hợp khi hồ sơ được hợp lệ thì cơ quan ĐK kinh doanh thuộc cấp tỉnh sẽ ra nội dung thông báo yêu cầu công ty thực hiện thủ tục về việc trả dấu đến cho cơ quan của công an. Khi đã tiến hành trả dấu thì công ty cần nộp nội dung văn bản được xác nhận từ cơ quan công an trong việc công ty đã hoàn tất việc thực hiện trả dấu đến cho cơ quan ĐK kinh doanh. Khi kèm theo nội dung văn bản này thì công ty cần phải thực hiện nộp bản báo cáo được tóm tắt trong việc tiến hành thủ tục về giải thể, nội dung trong đó gồm có cam kết sau khi thanh toán xong hết những khoản nợ.

 

_ Thời gian trong vòng 7 ngày làm việc tính từ ngày đã nhận đầy đủ hồ sơ một cách hợp lệ thì cơ quan ĐK kinh doanh sẽ ra thông báo trong việc xóa tên công ty ở trong nội dung sổ ĐK kinh doanh.

Lưu ý:

_ Đối với việc thực hiện trả dấu đến cho cơ quan của công an thì chỉ nên tiến hành khi cơ quan ĐK kinh doanh đã có thông báo trong việc yêu cầu công ty thực hiện trả dấu. Trường hợp nếu như việc này được tiến hành trước khi có nội dung thông báo thì có thể những biểu mẫu, văn bản của công ty sẽ không được thực hiện đóng dấu một cách đầy đủ và dẫn đến việc gặp các khó khăn khi thực hiện những thủ tục hành chính sau đó.

 

_ Nói chung về thủ tục thực hiện giải thể về công ty cổ phần tương đối là phức tạp và đòi hỏi các kết quả từ nhiều thủ tục về hành chính của những cơ quan cũng khác nhau. Vì thế mà công ty cần phải liên hệ đến cơ quan ĐK kinh doanh thuộc cấp tỉnh ở nơi mà công ty đặt làm trụ sở chính nhằm để có các sự hướng dẫn một cách cụ thể.

Các bước giải thể công ty cổ phần mới nhất

Hướng dẫn giải thể công ty Cổ phần

Làm sao để giải thể công ty cổ phần?

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN LAW FOR LIFE
090 9700 257