Địa chỉ: 113/2D Trần Thị Trọng, Phường 15, Quận Tân Bình, TP.HCM

Email: cty.lawforlife@gmail.com

Hotline:090 9700 257

  • Trang chủ
  • Lợi ích của việc thành lập chi nhánh công ty
Lợi ích của việc thành lập chi nhánh công ty

 

Bất kỳ doanh nghiệp nào cũng có quyền mở chi nhánh. Lợi ích của việc thành lập chi nhánh công ty đó chính là mở rộng kinh doanh đồng thời phát triển thương hiệu của mình. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu một vài điều cần biết khi thành lập thêm chi nhánh của công ty nhé.

 

Lợi ích của việc thành lập chi nhánh công ty
Lợi ích của việc thành lập chi nhánh công ty

Tư cách pháp nhân của chi nhánh doanh nghiệp

cách pháp nhân có nghĩa là tư cách pháp lý đã được Nhà nước Việt Nam công nhận cho một tổ chức mà có thể tồn tại và hoạt động độc lập. Hơn thế nữa, tổ chức này cần phải đáp ứng được những điều kiện theo quy định của pháp luật như sau:

– Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ

– Thành lập hợp pháp

– Có tài sản độc lập với tổ chức hay cá nhân khác, đồng thời phải tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó.

– Nhân danh bản thân mình tham gia những quan hệ pháp luật độc lập.

Quyền và nghĩa vụ của chi nhánh doanh nghiệp

Mặc dù chi nhánh công ty không có tư cách pháp nhân, tuy nhiên về hoạt động kinh doanh thì chúng được phép thực hiện những hoạt động kinh doanh để sinh lời trong phạm vi ngàng nghề kinh doanh mà doanh nghiệp đã đăng ký. Tuy nhiên, không phải ngành nghề kinh doanh nào được doanh nghiệp đăng ký thì chi nhánh công ty cũng được phép hoạt động. Lợi ích của việc thành lập chi nhánh công ty đó là thực hiện 1 phần hoặc toàn bộ chức năng mà doanh nghiệp ủy quyền.

 

Lợi ích của việc thành lập chi nhánh công ty
Lợi ích của việc thành lập chi nhánh công ty

Chi nhánh công ty sẽ có các quyền sau:

– Thuê trụ sở làm việc, thuê hoặc mua các vật dụng, phương tiện cần thiết để chi nhánh hoạt động.

– Có thể tuyển dụng lao động là người Việt Nam hay người nước ngoài để làm việc miễn là tuân thủ theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

– Ký kết hợp đồng tại lãnh thổ Việt Nam phù hợp với nội dung hoạt động của chi nhánh đã được quy định trong giấy phép thành lập chi nhánh đồng thời phải tuân thủ theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014.

– Có thể mở tài khoản bằng đồng Việt Nam hay đồng ngoại tệ tại bất kỳ ngân hàng nào được phép hoạt động tại Việt Nam.

– Được quyền chuyển lợi nhuận ra nước ngoài theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

– Được sở hữu con dấu riêng mang tên chi nhánh công ty.

– Được phép thực hiện các hoạt động thương mại, mua bán hàng hóa khác phù hợp với giấy đăng ký kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam cũng như điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

– Một số quyền khác theo quy định của pháp luật ban hành.

Nghĩa vụ của chi nhánh công ty

– Thực hiện đúng cà đầy đủ chế độ kế toán theo đúng quy định của pháp luật.

– Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của chi nhánh theo đúng quy định của pháp luật.

– Thực hiện một số nghĩa vụ khác theo đúng quy định của pháp luật.

 

Như vậy, với lợi ích của việc thành lập chi nhánh và quyền và nghĩa vụ nên trên, chi nhánh có thể thực hiện toàn bộ những hoạt động được quy định trong giấy phép thành lập chi nhánh. Nếu bạn cần thành lập chi nhánh công ty vui lòng liên hệ công ty LAW FOR LIFE chúng tôi để được trợ giúp về thủ tục nhanh chóng nhất.

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN LAW FOR LIFE
090 9700 257