Địa chỉ: 113/2C Trần Thị Trọng, Phường 15, Quận Tân Bình, TP.HCM

Email: cty.lawforlife@gmail.com

Hotline:090 9700 2570388 834 498

  • Trang chủ
  • Nên thành lập công ty cổ phần hay công ty TNHH?
Nên thành lập công ty cổ phần hay công ty TNHH?

 

Công ty TNHH và công ty cổ phần là những loại hình doanh nghiệp có nhiều ưu điểm nhất, phù hợp với hầu hết các tiêu chí cơ bản để thành lập một công ty. Tuy nhiên, việc lựa chọn thành lập công ty TNHH hay công ty cổ phần lại không phải là điều dễ dàng.


Ưu nhược, điểm Công ty TNHH và Công ty cổ phần
 

Tiêu chí

Công ty cổ phần

Công ty TNHH

Ưu điểm

- Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp chịu trách nhiệm hữu hạn nên mức độ rủi ro không cao.

- Quy mô hoạt động lớn, không giới hạn số lượng cổ đông tối đa, thuận lợi khi mở rộng quy mô kinh doanh.

- Cơ cấu vốn, khả năng huy động vốn cao và linh hoạt thông qua phát hành cổ phiếu - đây là ưu điểm nổi bật của loại hình doanh nghiệp này so với các loại hình khác.

- Công ty có tính độc lập cao giữa quản lý và sở hữu (vai trò của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông), việc quản lý sẽ đạt hiệu quả cao hơn.

- Thủ tục chuyển nhượng, mua bán cổ phần đơn giản.

- Chủ sở hữu, người góp vốn có thể là cá nhân hoặc tổ chức (mở rộng đối tượng hơn doanh nghiệp tư nhân).

- Đối với công ty TNHH 1 thành viên, chủ sở hữu có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty.

- Có tư cách pháp nhân, chủ sở hữu, thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số vốn điều lệ, vì vậy hạn chế được rủi ro khi tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Cơ cấu công ty gọn nhẹ, không quá phức tạp.

- Có thể huy động vốn thông qua việc phát hành trái phiếu.

Nhược điểm

- Số lượng cổ đông có thể rất lớn, việc quản lý, điều hành công ty tương đối phức tạp đặc biệt trong trường hợp xuất hiện những nhóm cổ đông đối lập về lợi ích.

- Khả năng bảo mật kinh doanh, tài chính bị hạn chế do công ty phải công khai và báo cáo với các cổ đông.

- Khi góp vốn, chủ sở hữu phải làm thủ tục chuyển nhượng quyền sở hữu tài sản góp vốn sang cho công ty, do đó, làm hạn chế khả năng sử dụng tài sản góp vốn của chủ đầu tư.

- Không được huy động vốn bằng việc phát hành cổ phiếu, vì vậy công ty sẽ không có nhiều vốn để thực hiện các hoạt động kinh doanh có quy mô lớn.

- Nếu thành lập công ty TNHH 1 thành viên và có nhu cầu huy động thêm vốn góp của cá nhân, tổ chức khác, sẽ phải thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp sang công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần.

 

Nên chọn công ty cổ phần hay công ty TNHH

Việc lựa chọn thành lập công ty cổ phần hay công ty TNHH cần phải phụ thuộc vào ý định và tình trạng của doanh nghiệp. Về chi phí hay thủ tục thành lập doanh nghiệp là đều như nhau, vì vậy doanh nghiệp cần phải ý thức rõ đặc điểm và định hướng của mình để lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp.

 

Công ty cổ phần hay công ty TNHH

Công ty cổ phần hay công ty TNHH (Ảnh minh hoạ)

1. Trường hợp nên thành lập công ty TNHH

- Có số lượng thành viên ít. Công ty TNHH 1 thành viên yêu cầu chỉ có duy nhất một chủ sở hữu, còn công ty TNHH 2 thành viên trở lên phải có từ 2 - 50 thành viên. Điều đó cho thấy, công ty TNHH phù hợp với những doanh nghiệp có ít thành viên, và khống chế về số lượng thành viên tham gia góp vốn.

- Phù hợp với mô hình công ty gia đình, các cá nhân, tổ chức có mối quan hệ thân cận cùng nhau góp vốn kinh doanh.

- Trường hợp chỉ duy nhất một cá nhân muốn thành lập công ty thì nên lựa chọn thành lập công ty TNHH 1 thành viên. So với các loại hình doanh nghiệp khác, đặc biệt là so với doanh nghiệp tư nhân, đây là loại hình doanh nghiệp ưu việt hơn vì chỉ phải chịu chế độ trách nhiệm hữu hạn.

 

2. Trường hợp nên thành lập công ty cổ phần

- Số lượng cá nhân, tổ chức tham gia góp vốn nhiều và doanh nghiệp cũng không muốn hạn chế số lượng cổ đông. Công ty cổ phần có quy định tối thiểu phải có 3 cổ đông và không giới hạn số lượng cổ đông tham gia góp vốn.

- Có nhu cầu huy động vốn để thực hiện các chiến lược kinh doanh. Công ty cổ phần có một đặc biệt nổi bật là có thể phát hành thêm cổ phần để huy động vốn.

 

Như vậy, công ty cổ phần và công ty TNHH đều là những loại hình doanh nghiệp chỉ chịu chế độ trách nhiệm hữu hạn, có chiến lược kinh doanh lâu dài. Công ty cổ phần có điểm nổi trội hơn là có thể huy động vốn và chuyển nhượng vốn linh hoạt.

Ưu nhược, điểm Công ty TNHH và Công ty cổ phần

Nên chọn công ty cổ phần hay công ty TNHH

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN LAW FOR LIFE
090 9700 257