Địa chỉ: 113/2C Trần Thị Trọng, Phường 15, Quận Tân Bình, TP.HCM

Email: cty.lawforlife@gmail.com

Hotline:090 9700 2570388 834 498

  • Trang chủ
  • Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp
Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp

 

Do nhu cầu cần thiết mà doanh nghiệp hiện nay thường hay thành lập thêm nhiều chi nhánh hoặc văn phòng đại diện. Nhưng các bạn đã biết những quy định về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện chưa ? Có thể thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài không ?

 

Nếu thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước thì chúng ta phải nộp hồ sơ bao gồm những gì và nộp ở đâu ? Sau khi nộp hồ sơ thì bao nhiêu lâu chúng ta sẽ nhận được kết quả ? Ngoài ra nếu trong quá trình hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện có sự thay đổi thông tin trên giấy phép thì chúng ta phải thông báo cho cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong thời hạn bao nhiêu ngày ?

 

Trong bài viết này sẽ nêu rõ các vấn đề trên. Trong Luật doanh nghiệp , điều 46 quy định về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp như sau:

 

Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện
Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện

Quy định về thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện

Điều 46. Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp

1. Doanh nghiệp có quyền thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài. Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều chi nhánh, văn phòng đại diện tại một địa phương theo địa giới hành chính.

2. Trường hợp lập chi nhánh, văn phòng đại diện trong nước, doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện đến Cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền nơi doanh nghiệp đặt chi nhánh, văn phòng đại diện. Hồ sơ bao gồm:

a) Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện;

b) Bản sao quyết định thành lập và bản sao biên bản họp về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp; bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.

3. Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ; nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện thì thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do; các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có).

4. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện phải gửi thông tin cho Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính và gửi thông tin đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện cho cơ quan thuế, cơ quan thống kê trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; định kỳ gửi thông tin đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác cùng cấp, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện.

5. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.

6. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Như vậy có thể hiểu như sau :

Doanh nghiệp có quyền thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài và trong nước, được phép thành một hay nhiều chi nhánh, văn phòng đại diện. Nếu thành lập trong nước thì doanh nghiệp gửi hồ sơ đến Cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền nơi doanh nghiệp đặt chi nhánh, văn phòng đại diện: Cụ thể là Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư của tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở của chi nhánh, văn phòng đại diện.

 

Sau 3 ngày, doanh nghiệp sẽ được trả kết quả. Nếu hồ sơ hợp lệ doanh nghiệp sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện. Nếu hồ sơ không hợp lệ sẽ có văn bản trả lời nêu rõ lý do; các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có).

 

Các bạn nếu muốn được tư vấn kỹ càng hơn thì mời liên hệ với Công ty LAW FOR LIFE.

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN LAW FOR LIFE
090 9700 257