Địa chỉ: 113/2D Trần Thị Trọng, Phường 15, Quận Tân Bình, TP.HCM

Email: cty.lawforlife@gmail.com

Hotline:090 9700 257

  • Trang chủ
  • Thủ tục cấp mới giấy phép lao động cho nhà quản lý, giám đốc điều hành
Thủ tục cấp mới giấy phép lao động cho nhà quản lý, giám đốc điều hành

1. Nhà quản lý là gì?

Nhà quản lý được quy định tại Khoản 18, Điều 4, Luật Doanh nghiệp 2014: “Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty và người quản lý doanh nghiệp tư nhân, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty”

 

Như vậy hiểu một cách đơn giản thì Nhà quản lý là người lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát công ty một cách  hiệu quả, là người nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định điều lệ công ty.

 

Người nước ngoài làm việc tại các công ty/doanh nghiệp tại Việt Nam ở vị trí công việc Nhà quản lý khi xin giấy phép lao động sẽ bao gồm những chức danh sau:

-  Nhà quản lý – Chủ tịch công ty, Phó chủ tịch công ty

-  Nhà quản lý – Tổng Giám đốc, Phó tổng giám đốc

-  Nhà quản lý – Giám đốc, Phó giám đốc

-  Nhà quản lý – Giám đốc điều hành

-  Nhà quản lý – Trưởng văn phòng đại diện

 

Xin cấp giấy phép lao động cho nhà quản lý nước ngoài ở Việt Nam

2. Văn bản pháp luật quy định việc xin cấp giấy phép lao động cho nhà quản lý.

– Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực kể từ ngày 1/5/2013

Luật doanh nghiệp 2014

– Luật số 47/2014/QH2013 – Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

– Nghị định Số: 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm tại việc tại Việt Nam

–  Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 và các biểu mẫu liên quan đến việc xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài 

– Nghị định 140/2018/NĐ-CP quy định và sửa đổi một số điều của Bộ Luật Lao động và Nghị định 11/2016/NĐ-CP về thủ tục cấp giấy phép lao động, hồ sơ giấy phép lao động và thời gian thực hiện thủ tục cấp giấy phép lao động được sửa đổi rút ngắn hơn quy định trước đây.

– Thông tư số 23/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/08/2017 của bộ lao động thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại việt nam qua mạng điện tử

– Danh sách số 143/KCB-PHCN&GĐ ngày 05/02/2015 của Bộ Y tế về việc cập nhật, bổ sung danh sách bệnh viện, phòng khám có đủ điều kiện theo thâm quyền khám sức cho người nước ngoài khi làm thủ tục giấy phép lao động.

3. Trình tự thủ tục và hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho nhà quản lý người nước ngoài bao gồm 2 bước sau đây:

Bước 1: Nộp hồ sơ Xin công văn chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền cấp GPLĐ 

Thời hạn giải quyết: Thời hạn tối đa 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho cơ quan có thẩm quyền cấp phép lao động

Hồ sơ cấp mới giấy phép lao động cho quản lý là Chủ tịch, phó chủ tịch công ty; Tổng giám đốc, phó tổng giám đốc và Giám đốc, phó giám đốc, giám giám đốc điều hành, Trưởng văn phòng đại diện và các chức danh quản lý khác là người nước ngoài:

 

–   Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài theo mẫu số 7 của Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH

–   Văn bản xác nhận, chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành có thời hạn tối thiểu 03 năm. (Xác nhận kinh nghiệm làm việc)

–   Văn bản chấp thuận về việc việc doanh nghiệp, tổ chức được sử dụng lao động nước ngoài (Văn bản này xin ở Bước 1 đã nêu)

–   Quyết định bổ nhiệm là nhà quản lý với các chức danh tương ứng

–   Điều lệ công ty (trong 1 số trường hợp cụ thể) – 01 bản sao chứng thực

–   Giấy chứng nhận sức khỏe khám tại nước ngoài hoặc giấy khám sức khỏe khám tại Việt Nam tại các bệnh viện, phòng khám, có sở y tế đủ điều kiện theo quy định của Bộ y tế ( trong thời hạn 12 tháng).

–   Phiếu lý lịch tư pháp Việt Nam hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự của nước ngoài cấp có thời hạn không quá 6 tháng từ ngày cấp.

–   02 ảnh mầu (kích thước 4cm x 6cm, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

–   Bản sao hộ chiếu  hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật. (Kèm theo visa Việt Nam còn đủ  thời hạnđể làm GPLĐ)

 

Lưu ý: Các giấy tờ như: Các giấy tờ do nước ngoài cấp như: bằng cấp, kinh nghiệm làm việc, văn bản xác nhận nhà quản lý, Lý lịch tư pháp, giấy khám sức khỏe do cơ quan nước ngoài cấp phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch công chứng sang tiếng Việt.

4. Hồ sơ và nhận kết quả giấy phép lao động cho nhà quản lý

–  Trường hợp doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp thủ tục đề nghị cấp phép lao động cho người nước ngoài thực hiện tại Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh.

–   Trường hợp doanh nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp thủ tục đề nghị cấp phép lao động cho người nước ngoài thực hiện tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh.

–   Hồ sơ giấy phép lao động hợp lệ sẽ được trả kết quả sau 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

 

Để được biết thông tin chi tiết về dịch vụ và hướng dẫn các thủ tục về giấy phép lao động cho nhà quản lý xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và giải đáp các vấn đề có liên quan.

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN LAW FOR LIFE
090 9700 257