Địa chỉ: 113/2D Trần Thị Trọng, Phường 15, Quận Tân Bình, TP.HCM

Email: cty.lawforlife@gmail.com

Hotline:090 9700 257

  • Trang chủ
  • Thủ tục tạm ngừng kinh doanh đối với công ty cổ phần
Thủ tục tạm ngừng kinh doanh đối với công ty cổ phần

 

A. Thành phần, số lượng hồ sơ

A. Thành phần hồ sơ

1. Thông báo tạm ngừng kinh doanh;

2.  Quyết định của hội đồng quản trị về việc tạm ngừng kinh doanh ;

3. Biên bản họp hội đồng quản trị về việc tạm ngừng kinh doanh ;

4. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;

5. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).

6. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

B. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

B. Thời hạn giải quyết

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

C. Kết quả thực hiện

– Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh nếu hồ sơ hợp lệ;

– Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa hợp lệ

 

 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN LAW FOR LIFE
090 9700 257