Địa chỉ: 113/2D Trần Thị Trọng, Phường 15, Quận Tân Bình, TP.HCM

Email: cty.lawforlife@gmail.com

Hotline:090 9700 257

  • Trang chủ
  • Các điều kiện liên quan đến bảo hộ tên thương mại
Các điều kiện liên quan đến bảo hộ tên thương mại

 

Tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh, tên thương mại hay còn gọi là tên doanh nghiệp được đăng ký thành lập với sở kết hoạch đầu tư cấp tỉnh, do phòng đăng ký kinh doanh cấp dưới dạng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, theo đó tên này được gọi là tên thương mại.

Điều kiện chung đối với tên thương mại được bảo hộ

Tên thương mại được bảo hộ nếu có khả năng phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên thương mại đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh.

Đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa tên thương mại

Tên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp hoặc chủ thể khác không liên quan đến hoạt động kinh doanh thì không được bảo hộ với danh nghĩa tên thương mại.

Khả năng phân biệt của tên thương mại

Tên thương mại được coi là có khả năng phân biệt nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

1. Chứa thành phần tên riêng, trừ trường hợp đã được biết đến rộng rãi do sử dụng;

2. Không trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên thương mại mà người khác đã sử dụng trước trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh;

3. Không trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác hoặc với chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ trước ngày tên thương mại đó được sử dụng.

 

Các điều kiện liên quan đến bảo hộ tên thương mại

Các điều kiện liên quan đến bảo hộ tên thương mại (Ảnh minh họa)

Hồ sơ đăng ký bảo hộ một phần tên thương mại

Như đã nói chúng ta có thể đăng ký tên thương mại dưới dạng nhãn hiệu độc quyền. Vì vây, mọi vấn đề liên quan đến điều kiện bảo hộ, thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết hồ sơ đều thực hiện theo quy định về đăng ký nhãn hiệu. Cụ thể bạn sẽ chuẩn bị hồ sơ bao gồm các tài liệu sau:

Tờ khai đăng ký nhãn hiệu (theo mẫu)

Mẫu nhãn hiệu cần đăng ký bảo hộ

Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Giấy ủy quyền (nếu bạn ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp thay).

Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ)

Dịch vụ tư vấn đăng ký nhãn hiệu của Công ty LAW FOR LIFE

Tư vấn pháp luật về điều kiện đăng ký nhãn hiệu.

Tư vấn tính khả thi được cấp văn bằng bảo hộ độc quyền của nhãn hiệu.

Miễn phí tra cứu sơ bộ nhãn hiệu.

Tra cứu chính thức nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ – chi phí độc lập.

Tư vấn quy trình, thủ tục đăng ký nhãn hiệu.

Soạn thảo hồ sơ đăng ký nhãn hiệu.

Đại diện đăng ký nhãn hiệu cho khách hàng trong quá trình đăng ký nhãn hiệu.

Nộp hồ sơ và theo dõi tiến trình đăng ký, xét nghiệm đơn tại Cục Sở hữu trí tuệ.

Đại diện cho khách hàng trong toàn bộ quá trình xác lập quyền và phúc đáp công văn trao đổi với Cục Sở hữu trí tuệ về việc đăng ký nhãn hiệu.

Trao đổi, cung cấp thông tin cho khách hàng trong tiến trình đăng ký bảo hộ nhãn hiệu.

Phản đối, khiếu nại các nội dung liên quan đến đơn đăng ký nhãn hiệu.

Nhận văn bằng bảo hộ nhãn hiệu chuyển lại cho khách hàng.

Điều kiện chung đối với tên thương mại được bảo hộ

Đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa tên thương mại

Hồ sơ đăng ký bảo hộ một phần tên thương mại

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN LAW FOR LIFE
090 9700 257