Địa chỉ: 113/2D Trần Thị Trọng, Phường 15, Quận Tân Bình, TP.HCM

Email: cty.lawforlife@gmail.com

Hotline:090 9700 257

 • Trang chủ
 • Công ty có bắt buộc phải đăng ký nội quy lao động không?
Công ty có bắt buộc phải đăng ký nội quy lao động không?

 

Hiện nay pháp luật quy định các công ty phải có nội quy lao động. Vậy các công ty có bắt buộc phải đăng ký nội quy lao động không? Cùng nghiên cứu quy định có liên quan và tìm câu trả lời cho câu hỏi này tại nội dung bài viết.

1. Nội quy lao động là gì? Gồm những nội dung gì?

Hiện nay Bộ luật Lao động 45/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn không có quy định cụ thể về định nghĩa nội quy lao động.

Tuy nhiên có thể hiểu, nội quy lao động là một văn bản do người sử dụng lao động ban hành quy định các quy tắc xử sự bắt buộc mà người lao động phải tuân thủ khi tham gia vào quan hệ lao động cũng như những quy định về những hành vi vi phạm kỷ luật lao động, cách thức xử lý kỷ luật người lao động và quy định về trách nhiệm vật chất.

Nội quy lao động là một công cụ giúp người sử dụng lao động duy trì trật tự tại nơi làm việc, giúp người sử dụng lao động điều hành mọi hoạt động của công ty một cách hiệu quả, hạn chế tình trạng vi phạm kỷ luật tại nơi làm việc.

Nội dung nội quy lao động

Nội dung nội quy lao động (Ảnh minh họa) 

Nội dung nội quy lao động của người sử dụng lao động không được trái với quy định pháp luật về lao động và pháp luật có liên quan. Nội quy lao động sẽ bao gồm những nội dung chính sau đây:

 • o   Thời giờ làm việc, nghỉ ngơi;

 • o   Trật tự tại nơi làm việc;

 • o   An toàn, vệ sinh lao động;

 • o   Phòng, chống các hành vi quấy rối tình dục ở nơi làm việc; trình tự, thủ tục xử lý các hành vi quấy rối tình dục ở nơi làm việc;

 • o   Bảo vệ tài sản và bảo vệ các bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh, sở hữu trí tuệ;

 • o   Trường hợp tạm thời điều chuyển người lao động làm công việc khác so với thỏa thuận hợp đồng lao động;

 • o   Hành vi vi phạm kỷ luật và các hình thức xử lý kỷ luật người lao động;

 • o   Trách nhiệm vật chất;

 • o   Người có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động.

Nội quy lao động của người sử dụng lao động phải được thông báo cho người lao động biết và những nội dung chính của nội quy lao động phải được niêm yết tại những nơi cần thiết ở nơi làm việc.

2. Công ty có bắt buộc phải đăng ký nội quy lao động không?

Theo quy định tại Điều 118 và Điều 119 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định như sau:

 • o   Công ty phải ban hành nội quy lao động. Nếu công ty có từ 10 người lao động trở lên thì nội quy lao động phải lập bằng văn bản.

 • o   Công ty nếu có từ 10 người lao động trở lên phải thực hiện thủ tục đăng ký nội quy lao động với cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh nơi công ty đăng ký kinh doanh.

Công ty có bắt buộc phải đăng ký nội quy lao động không

Công ty có bắt buộc phải đăng ký nội quy lao động không? (Ảnh minh họa)

Như vậy, không phải mọi công ty đều phải đăng ký nội quy lao động. Chỉ những công ty có từ 10 người lao động trở lên bắt buộc phải đăng ký nội quy lao động tại cơ quan có thẩm quyền.

Theo đó, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày người sử dụng lao động ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đăng ký nội quy lao động cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Nội quy lao động của người sử dụng lao động sẽ có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký nội quy lao động của người sử dụng lao động.

Người sử dụng lao động khi có các chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh đặt tại nhiều địa bàn khác nhau thì gửi nội quy lao động đã đăng ký đến cơ quan có thẩm quyền tại nơi đặt chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Nếu người sử dụng lao động sử dụng dưới 10 người lao động thì không cần ban hành nội quy lao động bằng văn bản và không cần đăng ký nội quy lao động. Khi đó, hiệu lực của nội quy lao động sẽ do người sử dụng lao động tự quyết định trong nội quy lao động.

3. Công ty không đăng ký nội quy lao động bị phạt bao nhiêu?

Khoản 2 Điều 19 Nghị định 12/2022/NĐ-CP quy định về mức phạt người sử dụng lao động đối với hành vi không đăng ký nội quy lao động như sau:

“2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

[...]

b) Không đăng ký nội quy lao động theo quy định của pháp luật;”.

Đồng thời, theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định 12/2022/NĐ-CP, mức phạt trên đây là mức phạt đối với cá nhân. Mức phạt đối của tổ chức gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Như vậy, đối với hành vi không đăng ký nội quy lao động mức xử phạt hành chính được quy định như sau:

 • o   Đối với cá nhân: Phạt tiền từ 05 - 10 triệu đồng;

 • o   Đối với tổ chức: Phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng.

Vì vậy, để tránh bị xử phạt hành chính cũng như đảm bảo quyền lợi cho công ty và người lao động làm việc tại công ty, các công ty có từ 10 người lao động trở lên phải thực đăng ký nội quy lao động với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trên đây là nội dung trả lời cho câu hỏi Công ty có bắt buộc phải đăng ký nội quy lao động không?

Nội quy lao động là gì? Gồm những nội dung gì?

Công ty có bắt buộc phải đăng ký nội quy lao động không?

Công ty không đăng ký nội quy lao động bị phạt bao nhiêu?

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN LAW FOR LIFE
090 9700 257