Địa chỉ: 113/2D Trần Thị Trọng, Phường 15, Quận Tân Bình, TP.HCM

Email: cty.lawforlife@gmail.com

Hotline:090 9700 257

  • Trang chủ
  • Các Startup cần biết: Thành lập công ty cần những hồ sơ gì?
Các Startup cần biết: Thành lập công ty cần những hồ sơ gì?

 

Hồ sơ thành lập công ty bao gồm toàn bộ các tài liệu thể hiện các thông tin cơ bản của một công ty. Dưới đây là chi tiết những loại hồ sơ cần chuẩn bị để thành lập công ty.

Khi thành lập công ty, hồ sơ thành lập là một trong những yếu tố quan trọng và tiên quyết để quyết định có thành công không. Hồ sơ thành lập công ty được quy định cụ thể tại các Điều 21, 22, 23, 24 Nghị định 01/2021/NĐ-CP như sau:

 

Loại hình doanh nghiệp

Giấy tờ, tài liệu cần chuẩn bị

Doanh nghiệp tư nhân (Điều 21)

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

- Các loại giấy tờ pháp lý của chủ doanh nghiệp tư nhân (bản sao): Chứng minh nhân dân (CMND) hoặc Căn cước công dân (CCCD) hoặc hộ chiếu còn thời hạn hoặc các giấy tờ khác.

Công ty hợp danh (Điều 22)

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

- Dự thảo Điều lệ công ty hợp danh.

- Danh sách thành viên.

- Bản sao các giấy tờ sau đây:

+ Giấy tờ pháp lý thành viên công ty là cá nhân: CMND/CCCD/hộ chiếu còn hạn;

+ Giấy tờ pháp lý của thành viên công ty là tổ chức như: Quyết định thành lập, đăng ký kinh doanh, CMND, hộ chiếu hoặc CCCD của người đại diện…

+ Giấy tờ pháp lý của thành viên công ty là tổ chức nước ngoài: Các giấy tờ nêu trên phải được hợp pháp hoá lãnh sự.

+ Giấy tờ pháp lý của thành viên là người đại diện theo uỷ quyền (nếu có): CMND/CCCD/hộ chiếu còn hạn, văn bản uỷ quyền…

+ Doanh nghiệp thành lập hoặc có sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty cổ phần (Điều 23)

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

- Dự thảo Điều lệ công ty.

- Danh sách thành viên (công ty TNHH 2 thành viên trở lên); danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (công ty cổ phần).

- Các giấy tờ (bản sao) sau đây:

+ Giấy tờ pháp lý của:

  • Người đại diện doanh nghiệp là cá nhân: CMND/CCCD/hộ chiếu còn hạn;
  • Thành viên công ty, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân: CMND/CCCD/hộ chiếu còn hạn.
  • Thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức: CMND/CCCD/hộ chiếu còn hạn của người đại diện; Quyết định thành lập hoặc đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp…
  • Người đại diện theo uỷ quyền của thành viên, cổ đông sáng lập là cá nhân, cổ đông nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức: Ngoài các giấy tờ nêu trên thì còn phải có văn bản cử người đại diện theo uỷ quyền.

+ Doanh nghiệp do nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thành lập hoặc tham gia thành lập: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Công ty TNHH 1 thành viên (Điều 24)

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

- Dự thảo Điều lệ công ty.

- Các giấy tờ (bản sao) sau đây:

+ Giấy tờ pháp lý của:

  • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân: CMND/CCCD/hộ chiếu còn hạn
  • Chủ sở hữu công ty là cá nhân: CMND/CCCD/hộ chiếu còn hạn.
  • Chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước): CMND/CCCD/hộ chiếu còn hạn của người đại diện; Quyết định thành lập hoặc đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp…
  • Người đại diện theo ủy quyền: Văn bản cử người đại diện theo ủy quyền, CMND/CCCD/hộ chiếu còn hạn của người đại diện theo uỷ quyền.

+ Doanh nghiệp do nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thành lập hoặc tham gia thành lập: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

 

Trên đây là những thông tin cơ bản giải đáp cho câu hỏi: Thành lập công ty cần những gì? Tuỳ vào từng loại hình doanh nghiệp khác nhau để lựa chọn và chuẩn bị các loại giấy tờ khác nhau để nộp hồ sơ và thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp.

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN LAW FOR LIFE
090 9700 257